Het Koor

Goed gebekt is een vierstemmige vocal group onder de bezielende leiding van Paul Michèl Tijssen. Ons repertoire bestaat uit moderne popsongs en klassiekers. We zingen Nederlands- en Engelstalige nummers, a capella of met pianobegeleiding.

Goed Gebekt is een groep van 16 vriendinnen met een gedeelde liefde voor zingen (en chocolade). We besteden veel aandacht aan hoe we klinken maar ook aan expressie en tekstbeleving; onze optredens zijn niet alleen oorstrelend.

Goed Gebekt is altijd goed voor een verrassend optreden. We wisselen extraverte uptempo nummers af met kleine cabaretliedjes in een programma dat je raakt.

Laat je verrassen!